فارسی
English

شرکت آتصا

تامین تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

تلفن : 34393714 (041)
بخشی از برندهای قابل تامین این شرکت از تولیید کنندگان آمریکایی، اروپایی و آسیایی بشرح زیر معرفی‌‌ می‌گردد . بدیهی است نام بسیاری از برندهای معتبر و قابل تامین ذکر نگردیده است ، لذا جهت حصول اطمینان از قابلیت تامین برندهای دیگر، با بخش بازرگانی این شرکت تماس حاصل فرمائید .
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Hansford Sensors
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
3M
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
ABB | ای بی بی
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
ADVANTECH | ادونتک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Airtec | ایرتک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Alco | آلکو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Allen Bradley | آلن بردلی
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Anton Paar | آنتون پار
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
ASCO | آسکو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Ashcroft | اشکرافت
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Atlas Copco | اطلس کوپکو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
AUMA | آوما
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Autonics | آتونیکس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
AVENTICS | اونتیکس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
azbil | ازبیل
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Bühler | بوهلر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
BALLUFF | بالوف
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Baumer | باومر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Beckhoff | بکهوف
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Bently Nevada | بنتلی نوادا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Bifold | بایفولد
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Bopp & Reuther
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
BRAUN | براون
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
bruel & kjaer vibro
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Camille Bauer | کامیل بائر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
CARRARO | کاررارو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
CATERPILLAR | کاترپیلار
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
CKD | سی کا دی
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Cortem | کورتم
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Crouzet | کروزت
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Cummins | کامینز
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Danfoss | دانفوس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
DATAKOM | دیتاکام
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Delta Mobrey | دلتا موبری
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
DeltaV | دلتا وی
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
DOLD | دولد
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Dräger | دراگر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Dropsa | دروپسا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
DSE | دی اس ای
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
DUNGS | دانگز
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
DURAG | دوراگ
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Dwyer | دوایر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
DYNISCO | داینیسکو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
E+H | اندرس هاوزر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Eaton | ایتون
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
EBRO Armaturen
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Elring | الرینگ
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Eltherm | الترم
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
EMB | ای ام بی
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
EMERSON | امرسون
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Eurotherm | یوروترم
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Fenwal | فنوال
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Festo | فستو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Fisher | فیشر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Fleetguard | فیلیتگارد
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
FLUKE | فلوک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Foxboro | فاکسبرو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Fuji Electric | فوجی الکتریک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Fulflo | فولفلو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
FW Murphy
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
GAZEX | گازکس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
GE | جنرال الکتریک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Georgin | جورجین
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Hamilton | همیلتون
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
HANS HENNIG | هانس هنیگ
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Hartmann | هارتمن
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
HBM | اچ بی ام
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Hirschmann | هیرشمن
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Honeywell | هانیول
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Hoppecke | هوپیک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Hydac | هایداک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
IFM | آی اف ام
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
INDUFIL | ایندوفیل
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Ingersoll Rand
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
KANCA | کانجا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Kayse | کایسه
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
KNF | کی ان اف
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Kobold | کوبولد
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Krohne | کرونه
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Legrand | لگراند
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
LESER | لزر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Leuze electronic
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Liebherr | لیبهر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Magnetrol | مگنترول
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Mars Tech | مارس تک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Masoneilan | ماسونیلن
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Meggitt | مگیت
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
MGM COMPRO
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Michell Instruments | میشل
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
MicroMotion
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
MJK Automation
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Moog | موگ
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Nidec | نایدک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Norgren | نورگرن
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Nuova Fima | نووا فیما
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Oliver Valves | اولیور ولو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Omron | اومرون
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Orbitec | اوربیتک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Parker | پارکر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
PENTAIR | پنتیر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Pepperl+Fuchs | پپرل فوکس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Perma Pure | پرما پیور
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Phoenix Contact | فونیکس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Pigs | پیگز
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Power-Genex | پاور-جنکس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
PROSENSE | پروسنس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
PULS | پالس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
R. Stahl | آر استاهل
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Rexroth | رکسروت
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Rosemount | روزمونت
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Rosemount Analytical
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SAMIA | سامیا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Samson | سامسون
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Sart von Rohr
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SAUTER | ساتر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Schneider | اشنایدر
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Sensitron | سنسیترون
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SEW | اس ای دبلیو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SICK | زیک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SIEMENS | زیمنس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SIMTRONICS | سیمترونیکس
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SMC | اس ام سی
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Solo | سولو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SPIRAX SARCO
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
SUCO | ساکو
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Swagelok | سویجلاک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
TDK | تی دی کا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
TESCOM | تسکام
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
TLV | تی ال وی
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
UE | یونایتد الکتریک
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Vaisala | وئیسلا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Vega | وگا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Wika | ویکا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
WILKERSON | ویلکرسون
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Woodward | وود وارد
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Yaskawa | یاسکاوا
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
Yokogawa | یوکوگاوا
درباره ما
شرکت آتصا (آلتین تجهیز صنعت آذربایجان) یکی از تامین کنندگان اصلی تجهیزات ابزار دقیق، کنترل فرآیند، اتوماسیون صنعتی، برق صنعتی، مکانیکی، پنوماتیکی و قطعات یدکی ماشین آلات سنگین مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، عمرانی، صنایع غذایی، صنایع خودروسازی، صنایع فلزی و معدنی و... از معتبرترین تولیدکنندگان آمریکایی ،اروپایی و آسیایی‌‌ می‌باشد که از سال 1393 در ایران فعالیت‌‌ می‌نماید.
دانلود
برای دریافت فایلهای شرکت کلیک کنید
 آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی  آتصا | ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

 
تماس با ما
دفتر مرکزی: تبریز، خیابان 22 بهمن، تقاطع قطران، پلاک 1173، طبقه 3
تلفکس : 3714  3439  - 1327 3439  - 041
واتساپ و تلگرام : 41 80 916 0914
ایمیل : sales@atsa.co.ir
atsa.company@gmail.com
 
دفتر ترکیه: Istanbul - Maltepe
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آتصا‌‌ می‌باشد
طراحی و پشتیبانی : شرکت طراح نرم افزار پیشگام
سعید افتخاری فرwww.atsa.co.irwww.atsa.co.ir - صصص.شفسش.زخ.هق - صصص.صصص.شفسش.زخ.هق